Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Clariana

Aclarida de poca extensió. Clap serè entre núvols.

Enllaç permanent: Clariana - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Cirrus (Símbol, Ci) | Glossari Meteorologia | Claror (o llum) anticrepuscular >

Novetats