Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Claror (o llum) anticrepuscular

Claror en forma d'arc, que a sortida o posta de Sol es presenta en la part oposada a l'astre, part de fora de l'ombra grisa de la Terra. (Vid. Arc crepuscular.)

Enllaç permanent: Claror (o llum) anticrepuscular - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Clariana | Glossari Meteorologia | Clima >

Novetats