Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Clima

Estat ideal del temps, definit pels promitjos dels elements meteorològics d'un país (normals), per llurs valors extrems i per les condicions promitges de freqüència o durada de cada valor particular.

Enllaç permanent: Clima - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Claror (o llum) anticrepuscular | Glossari Meteorologia | Clima solar >

Novetats