Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Clima solar

Part del clima d'un país, que fa referència a la quantitat i intensitat de les radiacions solars que hi arriben.

Enllaç permanent: Clima solar - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Clima | Glossari Meteorologia | Climàtic >

Novetats