Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Coalescència

Unió de dues gotes d'aigua en una de sola, o de dues masses d'aire humit en una de sola.

Enllaç permanent: Coalescència - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Clotada depressionària | Glossari Meteorologia | Cobert >

Novetats