Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Clotada depressionària

En una depressió mòbil, la línia (pròximament perpendicular a la trajectòria del centre) que en un instant donat uneix els punts en els quals la pressió local passa pel seu valor mínim. Sol coincidir amb el front fred. Algunes vegades s'usa el mateix nom per a designar una vall depressionària, amb un significat oposat al de dorsal.

Enllaç permanent: Clotada depressionària - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Climograma | Glossari Meteorologia | Coalescència >

Novetats