Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Conducció

Transmissió lenta de la calor a través de la matèria, d'unes molècules a les veïnes i dels llocs de temperatura alta als de baixa, sense transport de la matèria mateixa.

Enllaç permanent: Conducció - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Condicions normals | Glossari Meteorologia | Conímetre >

Novetats