Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Conversió

Transformació de la mesura d'una magnitud, donada en un sistema d'unitats, en la que li correspon en un, altre sistema. La lamentable multiplicitat de sistemes d'unitats que encara estan en ús en les ciències físiques, exigeix molt sovint la conversió dels uns en els altres.

Enllaç permanent: Conversió - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Convergència | Glossari Meteorologia | Corona >

Novetats