Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Convergència

En el moviment horitzontal del vent i en una àrea determinada de la superfície terrestre, afluència d'aire en quantitat superior a la que en surt. La convergència> requereix moviments ascendents de l'aire damunt la superfície considerada.

Enllaç permanent: Convergència - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Conveccions penetrants | Glossari Meteorologia | Conversió >

Novetats