Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Correcció de zero

Quantitat, positiva o negativa, que cal afegir a la lectura d'un instrument per a corregir-la de l'error de posició del zero de l'escala.

Enllaç permanent: Correcció de zero - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Correcció de gravetat | Glossari Meteorologia | Correlació >

Novetats