Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Depressió per capil•laritat

Quantitat en la qual resulta massa baixa la columna del baròmetre, per efecte de la capil•laritat entre el mercuri i el vidre.

Enllaç permanent: Depressió per capil•laritat - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Depressió | Glossari Meteorologia | Depressió secundària >

Novetats