Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Depressió

Regió on la pressió atmosfèrica és més petita que als seus voltants. (Vid. Cicló.)

Enllaç permanent: Depressió - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Depegrama | Glossari Meteorologia | Depressió per capil•laritat >

Novetats