Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Depressió secundària

Regió de mínima pressió relativa, annexa a una depressió principal, generalment en la meitat meridional d'aquesta. La depressió secundària pot ésser ben caracteritzada amb isòbares tancades, o només insinuar-se en la carta del temps per una distorsió de les isòbares en forma de gep o de bossa. Els temporals de llevant (NE) de la costa catalana són molt sovint produïts per secundaris d'una depressió més important situada més al nord.

Enllaç permanent: Depressió secundària - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Depressió per capil•laritat | Glossari Meteorologia | Desert >

Novetats