Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Dia cobert

Dia en el qual la nuvolositat mitja a les hores d'observació és de més de 8 dècimes de cel.

Enllaç permanent: Dia cobert - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Desviació | Glossari Meteorologia | Dia de glaçada >

Novetats