Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Dia de glaçada

En les estadístiques climatològiques, se sol comptar com a dia de glaçada aquell en el qual el termòmetre dins l'abric normal baixa a 0°C. Es diu que "la glaçada és total" quan la temperatura màxima del dia no excedeix de 0°C.

Enllaç permanent: Dia de glaçada - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Dia cobert | Glossari Meteorologia | Dia de neu >

Novetats