Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Diagrama de Rossby

Diagrama termodinàmic en el qual són representades les propietats més constants de les masses d'aire: temperatura potencial parcial, temperatura equivalent potencial i quantitat de vapor (en grams) per quilogram d'aire sec.

Enllaç permanent: Diagrama de Rossby - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Diagrama aerològic | Glossari Meteorologia | Diagrama energètic >

Novetats