Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Diagrama energètic

Diagrama termodinàmic en el qual les àrees són proporcionals a l'energia.

Enllaç permanent: Diagrama energètic - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Diagrama de Rossby | Glossari Meteorologia | Diagrama pseudo- adiabàtic >

Novetats