Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Diagrama aerològic

En general, línia que representa els resultats d'un sondatge i mostra la simultaneïtat dels valors de dues magnituds variables amb l'altitud. El diagrama més senzill és el que expressa la temperatura de l'aire en funció de l'altitud o de la pressió, referides a dos eixos cartesians.

Enllaç permanent: Diagrama aerològic - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Diagrama adiabàtic (o termodinàmic) | Glossari Meteorologia | Diagrama de Rossby >

Novetats