Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Diagrama pseudo- adiabàtic

Diagrama adiabàtic en el qual hi ha traçades les adiabàtiques saturades.

Enllaç permanent: Diagrama pseudo- adiabàtic - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Diagrama energètic | Glossari Meteorologia | Diatèrman >

Novetats