Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Diatèrman

Adj. Que deixa passar les radiacions calorífiques.

Enllaç permanent: Diatèrman - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Diagrama pseudo- adiabàtic | Glossari Meteorologia | Diatermància >

Novetats