Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Difracció

Desviació de la llum del seu camí rectilini en passar rasant la vora d'un obstacle.

Enllaç permanent: Difracció - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Diatermància | Glossari Meteorologia | Difusió de la llum >

Novetats