Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Diatermància

Propietat de deixar passar les radiacions calorífiques.

Enllaç permanent: Diatermància - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Diatèrman | Glossari Meteorologia | Difracció >

Novetats