Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Difusió de la llum

Desviació dels raigs lluminosos en trobar les molècules de l'aire, i en general obstacles de dimensions més petites que les longituds d'ona. És un fenomen mecànicament diferent de la difracció per cossos més grans que la longitud d'ona. És la difusió el fenomen que principalment produeix el color blau del cel (scattering, en anglès).

Enllaç permanent: Difusió de la llum - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Difracció | Glossari Meteorologia | Difusió molecular >

Novetats