Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Difusió molecular

a) Barreja lenta de dos fluids en contacte, per virtut de les mútues accions moleculars. b) Difusió de la llum per les molècules de l'aire.

Enllaç permanent: Difusió molecular - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Difusió de la llum | Glossari Meteorologia | Difusió turbulenta >

Novetats