Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Discontinuïtat

Variació del valor d'un element meteorològic, en forma sobtada o en proporcions molt superiors a la normal. (Vid. Superfície de discontinuïtat.)

Enllaç permanent: Discontinuïtat - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Direcció | Glossari Meteorologia | Diürn >

Novetats