Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Direcció

La direcció del vent o dels núvols s'expressa per la del punt d'on vénen. Vent nord és un vent que ve del nord. Per convenció, les direccions s'expressen per les lletres inicials dels rumbs; l'oest es designa per la lletra W.

Enllaç permanent: Direcció - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Dipòsit del termòmetre | Glossari Meteorologia | Discontinuïtat >

Novetats