Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Eix d'una depressió

Lloc geomètric dels centres de baixa pressió corresponents a les isòbares a diferents nivells.

Enllaç permanent: Eix d'una depressió - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Durada de la insolació | Glossari Meteorologia | Eixut >

Novetats