Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Eixut

a) Sequedat per manca de pluja. b) Llarg període de dies sense precipitacions atmosfèriques ("tongada d'eixut").

Enllaç permanent: Eixut - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Eix d'una depressió | Glossari Meteorologia | Electricitat atmosfèrica >

Novetats