Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Equació personal

Diferència sistemàtica que hi ha entre els valors mesurats per un observador i els valors més probables de les magnituds mesurades.

Enllaç permanent: Equació personal - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Equació de Poisson | Glossari Meteorologia | Equador tèrmic >

Novetats