Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Equació de Poisson

Equació que lliga la temperatura i la pressió de l'aire en una transformació adiabàtica: T1/T2 = (p1/p2)^0,288

Enllaç permanent: Equació de Poisson - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Eòlic | Glossari Meteorologia | Equació personal >

Novetats