Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Equador tèrmic

Línia que passa pel mig de la faixa d'alta temperatura que existeix prop de l'equador geogràfic. La seva posició varia amb les estacions de l'any.

Enllaç permanent: Equador tèrmic - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Equació personal | Glossari Meteorologia | Equilibri condicional >

Novetats