Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Escala telegràfica del vent

Modificació de l'escala de Beaufort, reduïda a 10 graus i acomodada a un codi de 10 xifres.

Enllaç permanent: Escala telegràfica del vent - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Error de zero | Glossari Meteorologia | Escala tercentesimal >

Novetats