Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Escala tercentesimal

Escala termomètrica en la qual la temperatura ve expressada afegint 273° a la temperatura centígrada. En els problemes meteorològics, és pràcticament igual a l'escala absoluta. (Vid. Temperatura absoluta.)

Enllaç permanent: Escala tercentesimal - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Escala telegràfica del vent | Glossari Meteorologia | Escalar >

Novetats