Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Escalar

Adj. Qualitat d'una magnitud en la qual no intervé el concepte de "direcció".

Enllaç permanent: Escalar - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Escala tercentesimal | Glossari Meteorologia | Escalfament dinàmic >

Novetats