Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Escalfament dinàmic

Augment de temperatura produït per la compressió d'un gas. (Vid. Adiabàtic.)

Enllaç permanent: Escalfament dinàmic - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Escalar | Glossari Meteorologia | Escintil•lòmetre >

Novetats