Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Escintil•lòmetre

Aparell per a determinar el grau de llampurneig de les estrelles.

Enllaç permanent: Escintil•lòmetre - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Escalfament dinàmic | Glossari Meteorologia | Escissió >

Novetats