Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Escissió

Divisió d'un corrent d'aire o d'un nucli de variació baromètrica.

Enllaç permanent: Escissió - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Escintil•lòmetre | Glossari Meteorologia | Escolament >

Novetats