Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estat del terreny

Dada que figura en molts de meteos i que s'especifica d'acord amb un codi internacional.

Enllaç permanent: Estat del terreny - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estat del temps | Glossari Meteorologia | Estat higromètric >

Novetats