Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estat higromètric

Nom antiquat de la humitat relativa.

Enllaç permanent: Estat higromètric - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estat del terreny | Glossari Meteorologia | Estatoscopi >

Novetats