Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estatoscopi

Microbarògraf que té com a òrgan sensible una bateria de càpsules de Vidi sense buidar, l'interior de les quals està en comunicació amb l'atmosfera, i l'espai exterior, que és una caixa tancada, s'hi pot posar cada vegada que la ploma inscriptora de l'aparell arriba a un dels extrems de la gràfica.

Enllaç permanent: Estatoscopi - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estat higromètric | Glossari Meteorologia | Estegrama >

Novetats