Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estratocúmul

Forma catalanitzada del mot stratocúmulus, usada freqüentment en la conversació.

Enllaç permanent: Estratocúmul - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estratificació | Glossari Meteorologia | Estratosfera >

Novetats