Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estratificació

Distribució d'alguna propietat de l'aire en gruixes aproximadament horitzontals, de manera que la variació d'aquella propietat té lloc gairebé exclusivament en direcció vertical.

Enllaç permanent: Estratificació - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estrat | Glossari Meteorologia | Estratocúmul >

Novetats