Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Estratosfera

Regió superior de l'atmosfera, de gradient tèrmic molt petit o nul, en la qual, per consegüent, és molt gran l'estabilitat vertical, i no hi ha fenòmens de convecció. Per aquest motiu se li ha donat també el nom de capa advectiva. El límit inferior de l'estratosfera és variable; ordinàriament, es troba entre els 10 i els 11 km d'altitud.

Enllaç permanent: Estratosfera - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Estratocúmul | Glossari Meteorologia | Estuf >

Novetats