Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Extinció

Disminució progressiva de la intensitat de la llum i de les altres radiacions solars, tant com van travessant l'atmosfera.

Enllaç permanent: Extinció - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Exsicació | Glossari Meteorologia | Extrems >

Novetats