Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Extrems

Adj. Es diu dels valors màxim i mínim d'un element meteorològic.

Enllaç permanent: Extrems - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Extinció | Glossari Meteorologia | Factor de refredament de l'aire >

Novetats