Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Fata Morgana

Nom italià introduït en el llenguatge meteorològic internacional per a designar una forma de miratge en la qual es produeixen imatges múltiples dels objectes llunyans, algunes allargades i altres invertides.

Enllaç permanent: Fata Morgana - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Fase seca | Glossari Meteorologia | Fenologia >

Novetats