Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Fase seca

En Física de l'atmosfera, aquell estat de l'aire en el qual aquest no arriba a la saturació.

Enllaç permanent: Fase seca - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Fase de pluja | Glossari Meteorologia | Fata Morgana >

Novetats