Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Miratge

Aparició d'imatges anòmales dels objectes, per efecte de la refracció o de la reflexió total de la llum en les capes baixes de l'atmosfera, especialment quan es veuen els objectes com si fossin reflectits en una superfície d'aigua o en un mirall, o bé allargassats o duplicats. Miratge superior, quan l'aparença és d'un mirall damunt l'observador. Miratge lateral, quan sembla com si hi hagués un mirall vertical. Fata morgana, quan hi ha una distorsió o multiplicació de les imatges, algunes de les quals resulten a vegades invertides.

Enllaç permanent: Miratge - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Minva | Glossari Meteorologia | Mitja aritmètica (Mitjana, segons el Diccionari general) >

Novetats