Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Força desviant

Força de Coriolis que actua desviant els corrents atmosfèrics cap a la dreta (cap a l'esquerra a l'hemisferi sud), i és deguda al moviment de rotació de la Terra. (Vid. Deflexió.)

Enllaç permanent: Força desviant - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Força del vent | Glossari Meteorologia | Fosca >

Novetats