Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Força del vent

Velocitat del vent, particularment si és expressada en graus de l'escala de Beaufort o en els de l'escala telegràfica.

Enllaç permanent: Força del vent - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Força ascensional | Glossari Meteorologia | Força desviant >

Novetats